விவசாயிகளின் கண்ணீர் யாா் காரணம் உசிலம்பட்டி பச்சதுண்டு பெருமாள் மனம்திறந்தபேட்டி

உசிலம்பட்டி அருகில் உள்ள  துரைச்சாமிபுரம் புதூரைச் சேர்ந்தவா் 58 கிராமகால்வாய் விவசாய சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் விவசாயி பச்சதுண்டு பெருமாள் அவர்களின் மனம்திறந்த பேட்டி தமிழ்ஔி ஔிப்பதிவில்

9159555110