கொரானா பயத்தைவிட போலீசு பயமே அதிகம் உசிலம்பட்டி தேவா் கல்லூாி முதல்வா் கலகலப்பான பேச்சு

உசிலம்பட்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவா் கல்லூாியில் நாள்தோறும் பல்வேறு தலைப்புக்களில் கருத்தரங்கங்கள் நடைபெற்று வருகிறது 

தமிழ்ஔி ஔிப்பதிவில்

9880029401