உசிலம்பட்டியில் தாயுள்ளத்தோடு ஒரு தலைமை ஆசிரியர் செல்வி

உசிலம்பட்டி ஆசிரியர் திருமதி செல்வி அவர்கள் கடந்10 ஆண்டுகள் செட்டியபட்டி பள்ளி மில் தலைமை ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார் இவரை வாழ்த்துகிறது தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி

9159555110